Erfinrichtingsplan

Functioneel en passend bij de context

De functie van het erf wijzigt, en dan?
Indien de functie van uw erf veranderd en/of de bebouwing, dan is het belangrijk dat er een goed doordacht plan komt zodat uw erf weer jaren kan functioneren.

Een nieuw erf is een kans!
De kans om aan te sluiten bij het landschap, de kans om elke dag functioneel te gebruiken en de kans om te genieten van de erfbeplanting.

Wij maken jouw erfinrichtingsplan

Je weet dat jouw erf echt potentie heeft

maar hoe, wij helpen je

 

Ik help je met

Een erfinrichtingsplan is niet alleen een functionele plattegrond met een beplantingsplan. Ook de beleving is van groot belang en wordt in het ontwerp meegenomen.

Wat kan je verwachten

E

Het erfinrichtingsplan wordt gepresenteerd in 2D plattegronden met beplantingsvoorstellen en met 3D beelden die de ruimtelijke beleving illustreren.

Erfinrichtingsplan

Tevreden klanten

“In mijn werk ben ik vaak opzoek naar een partij die een landschappelijk inpassingsplan kan maken dat als voorwaardelijke verplichting dient bij een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. Daarbij is het van belang dat er een goede balans is tussen de mate van gedetailleerdheid van zo’n landschappelijk inpassingsplan en de flexibiliteit voor de toekomst die je ook wilt behouden op een perceel. Met Locus Flevum heb ik nu een aantal plannen gedaan waar we naar mijn menig die balans goed hebben weten te vinden. Ik ken Jikke als iemand die snel kan schakelen door middel van korte lijntjes wat in mijn optiek erg prettig werkt.”

– Ruben Beens
RB Consilium

Bel of mail me!

Dan hebben we het over hoe ik kan helpen om uw erf te vernieuwen.

Heb je een vraag?