Ontwerp Landgoed

Balans tussen traditie en vernieuwing

Een nieuw landgoed ontwikkelen, een grote uitdaging die veel visie vraagt van u als opdrachtgever.

Het nieuwe landgoed kan een weerspiegeling worden van de ambities van de nieuwe landheer en/of landvrouw. Ambities over wonen, natuur, ecologie en duurzaamheid.

Wij maken het ontwerp voor jouw landgoed

Je weet dat jouw landgoed uniek kan worden

maar hoe, wij helpen je

 

Ik help je met

Samen gaan we nadenken over de vele mogelijkheden die de inrichting van een groot terrein geeft. Een schaalniveau dat uniek is om als particulier in te vullen met wensen en ambities die ook voor toekomstige generaties van betekenis moeten zijn. Het ontwerp van een landgoed zal veelal in combiatie met een architect zijn. Het ontwerp van de bebouwing moet landschappelijk, ruimtelijk, functioneel en ecologisch samengaan met het ontwerp van het landgoed. Het totale ontwerp van gebouwen en landschap wordt met een 3D model inzichtelijk gemaakt zodat de complexiteit en samenhang van alle beslissingen zichtbaar is.

Ontwerp landgoed

Bel of mail me!

Dan hebben we het over hoe ik je kan helpen en inspireren om een nieuw landgoed te realiseren.

 

Heb je een vraag?